1.Learning with Nature
2.Blessed by natural beauty
3.Happiness
4.Namaste(Greeting)
4.Sweeming
5.Swachchhata
6.Drama@PalakMela
6.Happy with nature

हृदयाचे शिक्षण हे शिक्षणाचे हृदय आहे

   एक शैक्षणिक तिर्थक्षेत्र !  आनंदी शिक्षणाची प्रयोगभूमी !  5 वी ते 10 वी निवासी शैक्षणिक प्रकल्प !