अध्यात्मिक विकास

चिरंतन आनंदाचा शोध घेणे, आनंदाचा स्त्रोत बाहेर भौतिक जगात नसून आपल्या आत आहे याचा अनुभव घेणे. मी कोण? याचा वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून शोध व अनुभव घेणे. माणूस म्हणून पूर्ण व्यक्तिमत्व खुलणे व पूर्णत्वाची अभिव्यक्ती करणे. अध्यात्मिक विकासासाठी मनन, ध्यान व प्रार्थना या साधनांचा व पद्धतींचा वापर केला जातो.  

Read more