कृपया तुमचे कार्ड, इंटरनेट बँकिंग किंवा UPI ID वापरून देणगी देण्यासाठी इथे क्लिक करा.

 

मुलाचे पूर्णत: किंवा अंशत: पालकत्व स्वीकारून, वस्तूरुप देणगी देऊन अथवा बांधकामासाठी देणगी देऊन यां पैकी कोणत्याही पद्धतीने आपण देणगी स्वरुपात गुरुकुलास मदत करु शकता.

पालकत्व

खालील प्रकारे एका विद्यार्थ्याचे पालकत्व अंशत: किंवा संपूर्ण तुम्ही घेऊ शकता.

 • एका विद्यार्थ्याचे वार्षिक पूर्ण पालकत्व रु 30,000 /-
 • एका विद्यार्थ्याचे वार्षिक शैक्षणिक पालकत्व: 10,000/-
 • एका दिवसाचा पूर्ण गुरुकुल परिवाराचा भोजन खर्च रु 12,000/-
 • एक वेळचा पूर्ण गुरुकुल परिवाराचा भोजन खर्च रु 5000/-
 • एक वेळचा पूर्ण गुरुकुल परिवाराचा नाश्त्याचा खर्च रु 2,500/-
 • वर्षभराचे धान्य 100 क्विंटल रु 1,50,000/-

वस्तुरूप देणगी

 • इन डोअर व आऊट डोअर खेळांची साधनं (घसरगुंडी, झोका,… )
 • प्रोजेक्टर, झेरॉक्स मशीन, व्हिडीओ कॅमेरा, साउंड सिस्टीम
 • फ्रिज, वाशिंग मशीन 
 • ताडपत्री, कॉट व गाद्या
 • सौर उर्जेवरील दिवे, पवनचक्की,जनरेटर सेट
 • विद्यार्थ्यांसाठी लॉकर्स   
 • कडबा कुटी यंत्र
 • संगणक 10
 • फर्निचर (खुर्च्या , टेबल, कपाट, विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी बेंच)
 • चारचाकी वाहन
 • शैक्षणिक साधनं वाचनीय पुस्तकं, संदर्भ ग्रंथ नकाशे प्रयोगशाळेचे सहित्य
 • शैक्षणिक सॉफ्टवेअर इ-लर्निंग साहित्य

बांधकाम

खालील बांधकामासाठी आपण हातभार लाऊ शकता. पुढील आर्थिक अंदाजपत्र वेळेनूसार बदलू शकेल.

शालेय इमारत 10 रुम                    5,00,000 /-

साधना/ प्रार्थना कक्ष (मोठा हॉल)        5,00,000 /-

कार्यकर्ता निवास                           10,00,000/-

बायोगॅस 10 घनलिटर संयंत्र             1,00,000 /-

क्रीडांगण लेवलिंग                         50,000/-

व्यायाम शाळा                              2,00,000/-

5 गेस्ट रूम                                2,00,000/-

गोशाळा 20 जनावरांसाठी                1,00,000/-

विद्यार्थी निवास                          15,00,000/-

जलकुंभ                                    1,00,000/-

प्रयोग शाळा                                2,00,000/-

ग्रंथालय इमारत                           1,50,000/-

स्टाफ रूम                                 1,50,000/-

स्वच्छतागृह                               1,00,000/-

जमीन:  —