• उपासना — 30 मिनीटे

मन:शांतीसाठी उपासना, ध्यान, मनन.

 • मौन — 30 मिनीटे

 • शारीरिक स्वास्थ्यासाठी — 45 मिनीटे

             व्यायाम, प्राणायाम, योगा, ट्रेकिंग, शारीरिक स्वच्छता, पोहणे.

 

 • स्वच्छता व श्रमयोग — 45 मिनीटे

निवास – परिसर स्वच्छता, बागकाम, साप्ताहिक सामुहिक श्रमानंद.

 

 • अध्यापन- अध्ययन — 7 तास

आनंददायी प्रयोगशील गटश: व वर्गश: अध्यापन आणि अध्ययन 

 • वाचन — 30 मिनीटे

ग्रंथालयातील ग्रंथ, नियतकालिके –मुक्त वाचन

 • आनंददायी खेळ — 90 मिनीटे

देशी-विदेशी, मैदानी-बैठे वर्गश: खेळ

 • फुलण्या उमलण्यासाठी विविध पाक्षिक व मासिक उपक्रम साखळी — 60 मिनीटे

कथाकथन, प्रश्न मंजुषा, शाळाबाह्य विज्ञान प्रयोग, गायन, वक्तृत्व, इ.

 • ताजं ज्ञान — 30 मिनीटे

 दूरदर्शन वरील नियमित बातम्या

 • पौष्टिक आहार 

सकाळी दूध, सकाळी व संध्याकाळी नाश्ता, दोन जेवन(दुपारचे व रात्रीच्या जेवणात दूध, ताक, फळ, भाज्या गुरुकुलातील उत्पादनाचा सामावेश)

 • विश्रांती — 7 तास

दैनिक विशेष उपक्रम

 • दैनंदिनी (डायरी)

आज दिवसभराचा माझा आरसा म्हणजे दैनंदिनी – असे गुरुकुलतील सर्वजन समजतात. दररोज रात्री झोपण्या आधी दैनंदिनी लिहीली जाते.

 • अभ्यास दैनंदिनी

अभ्यास दैनंदिनी या उपक्रमामध्ये शालेय विषयांत मी काय शिकलो. याचा आढावा मुलं थोडक्यात घेतात. याने अभ्यास दृढीकरणास खूप फायदा होतो.

 • आजचा मनन प्रश्न

मनन म्हणजे सखोल व संपूर्ण विचार. प्रत्येक दिवशी व कधी कधी एका पेक्षा जास्त दिवसांसाठी जीवनाशी संबंधीत प्रश्न घेतला जातो. सर्वजन सर्वजन त्यावरती लिखित मनन करुन मला काय उमगले, इंटर्नलाइज (Internalize) झाले हे बघतात.