देणगी

  कृपया तुमचे कार्ड, इंटरनेट बँकिंग किंवा UPI ID वापरून देणगी देण्यासाठी इथे क्लिक करा.   मुलाचे पूर्णत: किंवा अंशत: पालकत्व स्वीकारून, वस्तूरुप देणगी देऊन अथवा बांधकामासाठी देणगी देऊन यां पैकी कोणत्याही पद्धतीने आपण देणगी स्वरुपात गुरुकुलास मदत करु शकता. पालकत्व खालील प्रकारे एका विद्यार्थ्याचे पालकत्व अंशत: किंवा संपूर्ण तुम्ही घेऊ शकता. एका विद्यार्थ्याचे वार्षिक […]

Read more